Historie

In 1963 opgericht

Scene uit ‘Goede reis Kruimel’, opgevoerd in 1967. Van links naar rechts Gerrit Angenent, Dicky van Zijl-Zuidam, Edith Poot en Nico Groot.

In 1963 werd de toneelclub “De Plankenridders” opgericht. In dat jaar werd ook het honderdjarig bestaan van de christelijke school gevierd.

Het school bestuur had plannen voor allerlei activiteiten ter gelegenheid van het jubileum en een daarvan was de opvoering van een toneelstuk.

Het schoolbestuur vroege enkele oud-leerlingen of zij een toneelstuk wilden instuderen. De enthousiaste voormalige leerlingen kozen het stuk “De Sukkel” uit en de opvoering werd een daveren succes. Het is uiteindelijk achttien keer opgevoerd.

Door het enthousiasme en het succes ontstond er een vriendschapsband onder de spelers en werd besloten een echte toneelvereniging op te richten. De vereniging bestond uit ruim tien leden : Gerrit Angenent, Dé Molenaar, Bets van Dolder, Linda Groot, Niek Groot, Marrie Kroon, Panc van Leeuwen, Dini van Rijswijk, Nico Kempenaar, Leen Kleijbeuker en Joop van Zijull. Piet Verdonk was de grimeur en A. Kromhout werd regisseur. Er werd een bestuur gevormd en Panc van Leeuwen bedacht de naam “de Plankenridders”.

In een door Niek Groot bijgehouden plakboek is de geschiedenis van “de Plankenridders” door middel van krantenknipsels, foto’s en programma’s te volgen.

Altijd volle zalen

De spelers uit het toneelstuk ‘Veel kabaal op Clingendael’, opgevoerd ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan in november 1989.

Aarlanderveen was de ‘thuisbasis’ van ‘de Plankenridders’, maar er werd ook in andere plaatsen opgetreden.

Zo werd ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de gemeente Alphen aan den Rijn in 1968 een ‘landjuweel’ georganiseerd. De Plankenridders voerden daar het toneelstuk ‘Liefde is geen speelgoed’ op. Het resulteerde in een gedeelde eerste plaats met toneelvereniging ‘Mobiel uit Alphen aan den Rijn. Vooral de eerste vijftien jaar van het bestaan van ‘de Plankenridders’ werd nogal eens ‘uit’ gespeeld en in interviews, die  af en toe in de krant verschenen blikken de leden van toen daar soms met enige weemoed op terug.

Ze herinneren zich altijd volle zalen met een enthousiast publiek. Dat gold niet alleen voor de kluchten en blijspelen, die werden opgevoerd, maar ook voor de karakterstukken die ‘de Plankenridders’ op het repertoire hadden.

Geprobeerd werd in het voorjaar een blijspel of klucht op te voeren en in het najaar een wat ernstiger stuk. Tussendoor werden dan nog wel eens eenakters opgevoerd voor bejaarden of kleine groepen.

De vereniging, die op 29 september 1964 officieel is opgericht, kon bij het veertigjarig jubileum in 2004 terugkijken op een indrukwekkende lijst van gespeelde stukken. De lijst telde er op dat moment meer dan zeventig. Bij dit veertigjarig jubileum blikte de grimeur van toen, Piet Verdonk, terug onder de kop ‘Mijmeren over sukkelen’: ‘Ik herinner mij nog heel goed de spanning, die aan iedere voorstelling voorafgaat. Alles is zoek, iedereen loopt iedereen in de weg. Waar is mijn tekstboek, een onvergetelijke periode met zoeken naar de lokaliteit waar we moesten spelen. Soms heel primitief; geen decor; alleen gordijnen; vaak heel klein.

Aanvangstijden kerkdiensten verzet

2014: De Plankenridders, van links naar rechts: Lies van Vliet, Henk Cats, Lenie van Vliet, Gerda Roest, Andre Verboon. Niet op de foto: Leo Koot.

En dan het gebeuren met het R.E.M. Televisie debuut bij zaal Vergeer. Sommige spelers zagen het grote geld al komen. Alles voor enkele seconden uitzending. Piet verwijst naar een uniek gebeuren. Als enige Aarlanderveense toneelvereniging heeft ‘de Plankenridders’ op televisie opgetreden. Een van de leden, Linda Groot, was te zien in de bioscoopfilm ‘Mensen van Morgen’. R.E.M. / TVNoordzee (de latere omroep TROS) kwam om een televisiereportage over haar te maken en daarin kwamen ook fragmenten van ‘de Sukkel’ voor. Het waren weliswaar fragmenten en niemand kreeg een contract aangeboden, maar het heeft de bekendheid van ‘de Plankenridders’ wel gestimuleerd. 

Omdat de uitzending op zondagavond plaatsvond en iedere Aarlandervener die wel wilde zien, werden volgens een krantenbericht uit die tijd, aanvangstijden van kerkdiensten verzet. Bij het veertigjarig bestaan kon worden vastgesteld dat er meer dan zeventig toneelstukken waren opgevoerd. De lijst is inmiddels al langer geworden, want ‘de Plankenridders’ hebben vijftigjaar al bereikt en zijn nog steeds actief.

Adrie Verboom